About

บริการโดย CROWN CARRENTAL  บริการรถให้เช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว สำหรับทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว เรามี รถเช่า ให้บริการขนาดกลาง อีโคคาร์ (Eco Car)  ในราคาที่ลูกค้าไม่อาจปฎิเสธได้  ให้บริการระดับระดับพรีเมี่ยม  รถทุกคันของเรามีการตรวจเช็คทุกระบบก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกครั้ง  ประกันภัยความคุ้มครองประกันรถเช่าแบบพาณิชย์ตามกฎหมาย รับประกันการส่งรถตรงเวลา หากส่งช้าคืนเงินค่าเช่าให้ลูกค้า 50 % ทันที